Hendrijck Jacobs, 16501723 (aged 73 years)

Birth 1650 20
Religious marriageTonisken BerentsView this family

Religious marriageMaria(Marijken) (Van Sellem) Jorriens (Jurrienssen)View this family

Residence

Hij woonde op de boerderij De Schiphorst

Death of a fatherJacob Op 'T Waerl In Sellum
before 1681 (aged 31 years)

Marriage licenseTonisken BerentsView this family
February 20, 1681 (aged 31 years)
Civil marriageTonisken BerentsView this family
February 27, 1681 (aged 31 years)
Birth of a sonBerent (Berend) Hendricks (Van)santbergen
1692 (aged 42 years)
Birth of a sonTeunis Hendriks Santbergen
1693 (aged 43 years)

Christening of a sonTeunis Hendriks Santbergen
October 22, 1693 (aged 43 years)
Marriage licenseMaria(Marijken) (Van Sellem) Jorriens (Jurrienssen)View this family
March 24, 1694 (aged 44 years)
Civil marriageMaria(Marijken) (Van Sellem) Jorriens (Jurrienssen)View this family
April 15, 1694 (aged 44 years)
Birth of a sonJacob Hendricks Van Santbergen
before 1695 (aged 45 years)

Birth of a sonJan Hendricks
before 1695 (aged 45 years)

Birth of a sonJörrien(Jurjan Of Jurrian Of Jurrije) Hendricks (Van Santbergen)
1695 (aged 45 years)
Christening of a sonJörrien(Jurjan Of Jurrian Of Jurrije) Hendricks (Van Santbergen)
September 3, 1695 (aged 45 years)
Birth of a sonHendrick (Hendrix) Hendricks (Van Santbergen)
December 5, 1697 (aged 47 years)
Birth of a sonArent van Santbergen
1700 (aged 50 years)
Marriage of a childBerent (Berend) Hendricks (Van)santbergenJenneken (Jannigje) (Jannegje Of Jannegien) TeunisView this family
1712 (aged 62 years)
Marriage of a childJan HendricksHarmina JanssenView this family
1716 (aged 66 years)

Marriage of a childJan HendricksStijntien GarritsView this family
1722 (aged 72 years)

Marriage of a childTeunis Hendriks SantbergenElizaberht Wilhelmina Everts OttenView this family
1722 (aged 72 years)
Death before 1723 (aged 73 years)
Family with parents
father
Boerderij Waerle Zelhem
16301681
Birth: about 1630 30Sellem
Death: before 1681
himself
Boerderij Schiphorst Toldijk
16501723
Birth: 1650 20Sellum
Death: before 1723Steenderen, Toldijk
Family with Tonisken Berents
himself
Boerderij Schiphorst Toldijk
16501723
Birth: 1650 20Sellum
Death: before 1723Steenderen, Toldijk
wife
1646
Birth: Vorden
Death: Toldijk, Steenderen
Civil marriage Civil marriageFebruary 27, 1681Steenderen
Religious marriage Religious marriageSteenderen
15 years
son
16951769
Birth: before 1695 45 48
Death: May 7, 1769Steenderen, in den Toldijk
1 year
son
-23 months
son
16921741
Birth: 1692 42 45Steenderen
Death: May 6, 1741Vollenhove, Ambt
2 years
son
16931769
Birth: 1693 43 46
Death: May 7, 1769
Family with Maria(Marijken) (Van Sellem) Jorriens (Jurrienssen)
himself
Boerderij Schiphorst Toldijk
16501723
Birth: 1650 20Sellum
Death: before 1723Steenderen, Toldijk
wife
Civil marriage Civil marriageApril 15, 1694Steenderen
Religious marriage Religious marriageSteenderen
21 months
son
3 years
son
3 years
son
ResidenceView

Hij woonde op de boerderij De Schiphorst

Shared note

Wonend in Toldijk (Schiphorst) (1693-1707) en Steenderen (Heeckerkolk) (1717)

Shared note

Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 764, fol. 295vso protokol richterambt Steenderen

27 juni 1704 Gerrit Kirspensis, geauthoriseerde schout, verklaart dat hij op verzoek van Willem Jan Kinck van Hengelo op 27 juni 1704 aan Henrick Jacobs in Schiphorst onder Toldijk het steedje, dat hij bewoont, heeft opgezegd om daarvan op Petri (=22 februari) 1705 te vertrekken en het te verlaten. Deze had daarop geantwoord, dat hij nog wat pacht schuldig was, die hij zou proberen te betalen.

Shared note

Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 764, fol. 344vso-345 protokol richterambt Steenderen

14 juli 1706 Gerrit Hermsen, gerichtsbode, verklaart dat hij op verzoek van de gezamelijke eigenaren van het goedje “de Schiphorst” in Schiphorst onder Toldijk op 14 juli 1706 aan Henrick Jacobs dit goedje heeft opgezegd om daarvan op Petri (=22 februari) 1707 te vertrekken en het te verlaten.

Shared note

Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 765, fol. 180 protokol richterambt Steenderen

24 juni 1717 Gerrit Hermsen, schout, verklaart dat hij met medeweten van de richter Eybergen op verzoek van dr. Zeno Herman Worm namens zijn moeder op 24 juni 1717 aan Henric Jacobs het erf en goed Heeckerkolck met het land het Stroolant, dat hij bewoont en in pacht heeft, heeft opgezegd om het op Petri (=22 februari) 1718 te verlaten en ontruimen en het op straffe van een boete niet meer gebruiken. Deze had daarop geantwoord, dat hij daartegen niets kon doen.

Note

Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 765, fol. 183-183vso protokol richterambt Steenderen

15 juli 1717 Henric Jacobsen en Maria Jurriens dragen in vrijwillig verwin (=na gerechtelijk vonnis) ter verkoop over aan doctor Z(eno) H(erman) Worm namens zijn moeder H. van Bronchorst, weduwe Worm, hun roerende goederen en in het bijzonder drie paarden, vier varkens, een wagen en hoge nieuwe kar, een stortkar, een ploeg, alle paardentuig, een grote en twee kleine eggen met houten tanden, twee ijzeren potten, een nieuwe geelkoperen ketel, het melkgereedschap zoals karnen, vaten, tonnen, etc.; twee wateremmers, vloten, kuipen, twee kasten in de keuken, twee biertonnen, een tafel, een rooster, vuurschep, tang, blaaspijp, hangijzer, pannen en alles wat tot hun roerende goederen behoort, voor een schuld van 659 caroligulden en 4 stuivers wegens achterstallige pachten van het goed Heeckerkolck en verponding (=belasting).

Note

Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 765, fol. 184 protokol richterambt Steenderen

15 juli 1717 Dr. Fred(eric) Rob(ert) van Lathum, als gevolmachtigde van ds. Hermannus de Bruyn, predikant te Lobith aan het Tolhuis, verklaart dat Henric Jacobs hem wegens de achterstallige pacht van een huis, hof en een stukje bouwland over 1715 de som van 18 gulden, 6 stuivers en 8 penningen schuldig is, en aangezien hij daarvan op vriendelijke wijze geen betaling heeft verkregen verzoekt hij om beslaglegging op de inboedel en toebehoren van het huis, levende have en vee, en verdere roerende goederen van Henric Jacobs om daarop de voornoemde som met de rente, kosten en schade te verhalen. Enz.

De schout Gerrit Hermsen verklaart dat hij Henric Jacobs op 29 juli 1717 in kennis heeft gesteld van de bovenstaande beslaglegging. Deze had daarop geantwoord: “Is goed”.

Note

Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 766, fol. 10vso-11 protokol richterambt Steenderen

9 juni 1719 Maria Jurriens, weduwe van Henric Jacobs, geassisteerd door haar stiefzonen Jacob en Jan Henricks, verklaart dat zij enkele dagen geleden van dr. Z(eno) Herman Worm een behoorlijke afrekening heeft ontvangen inzake de goederen, die zij en wijlen haar man Henric Jacobs op 15 juli 1717 in vrijwillig verwin aan hem hebben overgegeven en die op haar verzoek op 3 febr. en 6 juli 1718 gerechtelijk zijn verkocht om hun schulden te betalen, alsmede inzake het daartoe verkochte zaadgewas, het salaris en verschot; dat zij heden met hem heeft afgerekend en bevonden dat haar nog een som van 18 stuivers en 10 penningen toekwam, die haar door de heer Worm is betaald; dat alle originele stukken aan haar zijn overhandigd inzake de achterstallige pachten van het goed Heeckerkolck, de verpondingen en anders; en dat zij dr. Worm bedankt voor de goede administratie zonder enige aanspraken op hem te behouden.