Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Jurrie en Aaltje hielden op 27-01-1913 een receptie in Blokzijl en op 03-02-1913 ook nog een recepti… 0 1 0 0 Never
Hendrik is dispensatie verleend voor dit huwelijk 0 1 0 0 Never
In 1898 was Barend, als 20 jarige, gedurende 8 maanden van april tot november in dienst bij de marin… 1 0 0 0 Never
In 1898 was Barend, als 20 jarige, gedurende 8 maanden van april tot november in dienst bij de marin… 1 0 0 0 Never
Door overstroming omgekomen 9 0 0 0 Never
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen. 1 0 0 0 Never
tel: 080-227880 1 0 0 0 Never
Ongehuwd 2 0 0 0 Never
Zie "getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats" 2 0 0 0 Never
Berent den Snijder op de Woellerhofstee in Vorden 1 0 0 0 Never
Bij de volkstelling van 1748 word jannegje Teunisals weduwe gtenoemd 1 0 0 0 Never
Bij haar overlijden aangegeven als Anna de Blaauw, dochter van Jan Hanzes de Blaauw en Heintje Annes… 1 0 0 0 Never
eten 0 1 0 0 Never
Zie Bidprentje 1 0 0 0 Never
Tel: 033-2982595 1 0 0 0 Never
30-12-2002 gebeld en zal nog gegevens zenden 1 0 0 0 Never
Kees, Els en zijn vader en Moeder zijn hier begin 1990 bij ons geweest 0 0 0 0 Never
tel 0343-533877 1 0 0 0 Never
ook: Fennechien Hendriks, Fennichje Hendriks uit 't Nevelzel te Noordmeer, Fennichje Hendriks uit 't… 0 1 0 0 Never
Diederik IV, graaf van Meurs en heer van Baer, 1356-1372 2 0 0 0 Never
Kolonist te Willemsoord 1 0 0 0 Never
ook: Willem Hendriks vulgo de Pater, Willem Hendriks in 't huis van Jan Snol Volkstelling 1748, Den… 0 1 0 0 Never
zie overlijdens advertensie 1 0 0 0 Never
Dukje en Gerrit zijn verloofd op 18 April 1938 in Meppel (zie advertentie) 1 0 0 0 Never
055-5332103 2 0 0 0 Never
tel: 04934-2336 2 0 0 0 Never
Bij het huwelijk van de moeder met Hendrik is hij samen met haar zijn zuster afgestaan aan het armen… 1 0 0 0 Never
tel: 020-979117 1 0 0 0 Never
In 1944 met Koninginnedag hing hij de Nederlandse vlag op de hoogste schoorsteen van Kampen, verrade… 1 0 0 0 Never
Getrouwd voor de Rooms Katholiek 0 1 0 0 Never
vermoord 2 0 0 0 Never
Evert Jansz. (op den Elferinkkamp) 1 0 0 0 Never
Zij kregen 2 kinderen. 1 0 0 0 Never
Frederic III van Rheden van Baer, 1272-1293 1 0 0 0 Never
Frederic I van Rheden is de oudst bekende heer van Baer. Frederic woont in Rheden, aan de westoever… 1 0 0 0 Never
Frederic II van Rheden, 12??-12?? 1 0 0 0 Never
Frederick van Baer, heer van Lathum, 1386-1410 1 0 0 0 Never
Frederic IV van Rheden van Baer, 1293-1323 1 0 0 0 Never
Johan van Baer, 1323-1342 1 1 0 0 Never
Zij is in Polen tijdens de vakantie overleden 1 0 0 0 Never
tel: 020-6247257 1 0 0 0 Never
Onecht kind door de moeder ten doop gebracht 1 0 0 0 Never
tel: 05918-1524 1 0 0 0 Never
Vertrokken 15-04-1916 naar Zwartsluis 2 0 0 0 Never
Zie overlijdens advertentie 5 0 0 0 Never
Geertje is omstreeks 1958 geemigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika 1 0 0 0 Never
Zie uittreksel overlijdnsakte. 1 0 0 0 Never
Zijn vrouw Geesje schrijft op 22 augustus 1904 in Blokzijl, een brief aan Barend om hem te feliciter… 1 0 0 0 Never
Gerhard van Rheden, 12??-1272 1 0 0 0 Never
tel: 03480-18532 1 0 0 0 Never
uit dit huwlijk zijn 2 zonen en 2 dochters geboren 0 1 0 0 Never
tel: 519-228-6141 1 0 0 0 Never
Gerrit is op jonge leeftijd en kinderloos overleden. 1 0 0 0 Never
Gerrit was lid van het verzet WO II 1 0 0 0 Never
vlg het boek "Register op de leenaktenoeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zuthen staat verm… 1 0 0 0 Never
tGoet te Dymmingdael, op den Goye, in den kerspel van 1 0 0 0 Never
uit dit huwelijk zijn een zoon en dochter geboren 0 1 0 0 Never
1549- 5 oktober: Word Hendrick vrij gesteld van spitwerkzaam wekzaamheden in Groenlo 1 0 0 0 Never
In het boek "Markeboek van de Dunsborger Hattemer Marke (1553-1610) "word erop 8 July 1577 gesproken… 1 0 0 0 Never
Harm had een woninginrichtingzaak in Alkmaar en is later verhuisd naar Meppel 1 0 0 0 Never
tel: 02510-13774 1 0 0 0 Never
uit dit huwelijk is 1zoon geboren 0 1 0 0 Never
22-11-1989 gebelt voor info 1 0 0 0 Never
tel: 020-456727 2 0 0 0 Never
1549- 5 oktober: Wordt Hendrick door Richter "Aillbert van Stienre ind Hendrick van der Cappellen in… 1 0 0 0 Never
Pasop het is nog niet vast gesteld dat de vader juist is !!!. moet nog worden uitgezogd. 1 0 0 0 Never
Hij woonde op de boerderij De Schiphorst 1 0 0 0 Never
Wonend in Toldijk (Schiphorst) (1693-1707) en Steenderen (Heeckerkolk) (1717) 1 0 0 0 Never
Hendrik van Baer, heer van Lathum, 1338-1356 1 0 0 0 Never
Zie boek "Langs de Grintweg" bladzijde 27 1 0 0 0 Never
Hendrik van Lathum, 1295-1311 1 0 0 0 Never
Oud 3 maanden 1 0 0 0 Never
Er is in vollenhove aangifte gedaan van het overlijde3n. 1 0 0 0 Never
Gewettig bij het huwelijk van de ouders 1 0 0 0 Never
Is 1 dag oud geworden. 1 0 0 0 Never
Is 11 dagen oud geworden 1 0 0 0 Never
zie advertentie en 50 jaar predikant.) 1 0 0 0 Never
tel: 0548 610076 of 0651920712 - E Mail prive: zandbergene@wanadoo.nl -werk: erik.zandbergen@shell.… 1 0 0 0 Never
Ik heb Erik 5-2-2007 gebeld voor info.Ik zal hem een E mail zenden met het parenteel van zijn groot… 1 0 0 0 Never
E Mailadres: h_zandberg@hotmail.com 0 0 0 0 Never
uit hun hewelijk is 1 dochter geboren 0 1 0 0 Never
Zij kregen 4 kinderen waarvan er 1 op 3 jarige leeftijd is overleden 1 0 0 0 Never
tel: 0546564064 1 0 0 0 Never
tel: 0548 616407 2 0 0 0 Never
Heb 5-2-2007 gebeld voor gegevens. Ga er een keer langs voor wat meer gegevens . Woont bij restauran… 1 0 0 0 Never
Vlg "het Markenboek van Zelhem (1598-1698)" woonde er in 1602 een "Henrick tho Waerll" (ook genoem… 1 0 0 0 Never
tel: 0548-610708 1 0 0 0 Never
Ik heb Herman op 5-2-2007 gesproken per telefoon. Hij komt een keer langs als hij in de buurt komt. 1 0 0 0 Never
vlg het boek "Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zuthen staat ver… 1 0 0 0 Never
it hun huwelijk zijn 2 zonen en 1 dochter geboren 0 1 0 0 Never
366 1 0 0 0 Never
Herman was hoofd van de school in Hulshorst en vanaf 1957 hoofd van de school in den Haag. 1 0 0 0 Never
Is door de Duitsers omgebracht. 1 0 0 0 Never
Huisgezin: Harmannus Zandbergen en Henrikje van den Berg. Kinderen boven 10 jaar: . Kinderen beneden… 1 0 0 0 Never
Hermannus word op 30 september 1725 in geschreven in het lidmatenboek van de nederduits geeformeerde… 0 0 0 0 Never
Is 1 maand oud geworden 1 0 0 0 Never
Bij het huwelijk van de moeder met Hendrik is hij samen met haar broer afgestaan aan het armenhuis (… 1 0 0 0 Never
er zijn 4 kinderen geboren waar van 1 levenloos 0 1 0 0 Never
Het graf is in juli 2011 geruimd 1 0 0 0 Never
Huybert (Huijbert of Bart) is verdronken inmet zijn fiets in de gracht Rietveld in Delft. 1 0 0 0 Never
Zij kregen 5 kinderen 1 0 0 0 Never
ook genaamd Rechteren 1 0 0 0 Never
Zie trouwfoto. Gekregen jan 2003 van zoon Frederik 2 0 0 0 Never
Hij is in 1754 Kerkmeester en in 1757 diaken in de kerk in Beulake 1 0 0 0 Never
tel - 0528-2692891 1 0 0 0 Never
Zie boek "Langs de Grindweg" bladzijde 45 1 0 0 0 Never
Jan Peter en Trijntje gingen eerst woonen in de buurt van " Pennekamp" (Veldnaam direkt naast boerd… 1 0 0 0 Never
De eerste Vroomshopers 1 0 0 0 Never
Zie Foto van Grafsteen 1 0 0 0 Never
Jan Timmerman was een broer van Hennie Timmerman 1 0 0 0 Never
20-05-1691 Ondermeer Berent Hebbinck wordt in deze akte genoemd hebbende een schuld van 13 gld 14 s… 1 0 0 0 Never
in ongeveer 1622 woonde er een Jan op 't Waerle. Dit vlg het Markenboek van Zelhem. In 1622 krijg hi… 1 0 0 0 Never
vlg het boek "Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zuthen staat ver… 1 0 0 0 Never
Hadden een Kruidenierswinkel in Enschede 1 0 0 0 Never
10 uur oud 1 0 0 0 Never
tel: 072-5128453 2 0 0 0 Never
Is 5 maanden oud geworden. 1 0 0 0 Never
Locatie 1 0 0 0 Never
Jan Peters was diaken in Beulake 1 0 0 0 Never
Oud ± 7 maanden 1 0 0 0 Never
uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren waarvan ik gerrit jan slooijer de oudte was tevens de maker… 0 1 0 0 Never
tel: 0061733436852 1 0 0 0 Never
Hij is overleden aan een hartstilstand op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Emmen. 1 0 0 0 Never
Adres gekregen van Gerrit uit Canada tel:05916-1452 1 0 0 0 Never
Bij de volkstelling van 1748 is zij inwonnend bij Jan Alewyn in de stad Vollenhove als wed.van Beren… 1 0 0 0 Never
Zie foto. Gekregen jan 2003 van zoon Frederik 1 0 0 0 Never
Jennigje is waarschijnlijk in 1825 verhuist naar Steenwijkerwold. 1 0 0 0 Never
Jentjen had voor haar huwelijk al een kind van een onbekende 1 0 0 0 Never
Dit is een van de vooroudres van Evert van Benthem. 1 0 0 0 Never
vlg het boek "Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zuthen staat ver… 1 0 0 0 Never
314 1 0 0 0 Never
matrassenmaker 1 0 0 0 Never
(J.H. is 12-10-1996 bij mij thuis geweest) 1 0 0 0 Never
Johanna is geboren als Zandbergen. Geecht bij het huwelijk van 26-12-1842 1 0 0 0 Never
tel: 05916-2080 1 0 0 0 Never
uit dit huwelijk zijn 2 zonen geboren een gerrit en een lammert bloemendal 0 1 0 0 Never
tel: 02230-19724 1 0 0 0 Never
Is begin negentegerjaren met zijn vrouw mij mij thuis geweest 1 0 0 0 Never
Hij overleed thuis, na een kort ziekbed, op 83-jarige leeftijd. 1 0 0 0 Never
Julius Michilius was burgemeester in Ten Boer vanaf 1975 en in Hefshuizen tot 1979 1 0 0 0 Never
Julius Michilius was burgemeester in gemeente Eemsmond vanaf 1979 tot 1990 1 0 0 0 Never
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet. Hij bekleedde een belangrijke functie in de LO… 1 0 0 0 Never
Graf is op 31-10-2004 geruimd 1 0 0 0 Never
daarnaast sinds 1941 gestart met avondcursussen voor het middenstandsonderwijs dat na 1945 werd voor… 1 0 0 0 Never
Op 8 januari 1898 moest JUrrie en zijn 2 broers verschijnen op de arrondissementsrechtsbank te Heere… 0 0 0 0 Never
tel: 05480-12416 1 0 0 0 Never
E Mailadres: jurrie01@xs4all.nl 0 0 0 0 Never
Hij woonde in 1660 op 't Waerle (vlg de lijst van weerbare mannen van Zelhem) Hij had een "Caemer" o… 1 0 0 0 Never
Was een buiteechterlijk kind. Is op jonge leeftijd overleden. 1 0 0 0 Never
Klaas is verpleegd geweest in het Sanatorium Hooglaren (omstreeks 1932) en is aan tuberculose overle… 1 0 0 0 Never
tel: 072-110822 1 0 0 0 Never
Naamswijzeging: Werd geboren als Koos Rozeboom. In 1861 werd Koos erkend als huwelijks kind 1 0 0 0 Never
tel: 0548 615389 - E Mail: betsy.zandbergen@hetnet.nl 1 0 0 0 Never
Ik heb Besy op 5-2-2007 per telefoon gesproken. Zij zal nadat ik het parenteel van haar schoonvader… 1 0 0 0 Never
Thuis verdroncken in de gragt 1 0 0 0 Never
(tel: 0343-533877) 1 0 0 0 Never
Lutinus is op gegroeit in een gezins vervangend te huis. Hij had Schizofrenie 1 0 0 0 Never
tel: 06-20427732 1 0 0 0 Never
Een betwiste erfenis 1 0 0 0 Never
Ik ben in het bezit van een foto van haar 0 0 0 0 Never
tel: 0522-251987 2 0 0 0 Never
Zie overlijdensakte 1 0 0 0 Never
Vader afwezig, aangegeven door vroedvrouw 1 0 0 0 Never
Maria Catharina Cornelia was prefecte van de congregatie van gehuwde vrouwen"" 1 0 0 0 Never
Bij het huwlijk door Willem met Duifje aangenomen als de zijne. 1 0 0 0 Never
tel: 015-613913 1 0 0 0 Never
Heeft ongeveer 3 uur geleefd 1 0 0 0 Never
Hij woonde vlg de lijst van weerbare manen van 1660 van Zelhem op 't Waerle 1 0 0 0 Never
Ook bekend als: Peter Jansen-Pennecamp 1 0 0 0 Never
Piet was woninginrichter te Alkmaar o.a. aan de Spoorstraat 1 0 0 0 Never
zie bedank advertentie 02-06-1945 1 0 0 0 Never
Ragger Spin is getuige bij de moord op weduwe J. Harwich in Onna in september 1909. 1 0 0 0 Never
Is 17 dagen oud geworden. 1 0 0 0 Never
Zie advertentie 25 jaar bij de politie 1 0 0 0 Never
Het Nieuws- en Advertentieblad oftewel de 'Sluziger' van 5 maart 1925 meldt: 1 0 0 0 Never
I. Teunis Wichers, geboren omstreeks 1839 in Stad Vollenhove [bron: http://home.hccnet.nl/arnold.len… 1 0 0 0 Never
wettiging en erkenning bij het huwelijk van de ouders op 14-08-1858 1 0 0 0 Never
Woonde bij de volkstelling van 1748 waarschijnlijk in de Leeuwte. 1 0 0 0 Never
Ovl. ten huize van Pieter Krikken. 1 0 0 0 Never
Kind erkent bij het huwelijk van de ouders 1 0 0 0 Never
Walraven van Baer, heer van Lathum, 1356-1385 1 0 0 0 Never
Hij overleed in het St.Jozefgasthuis. Hij woonde Bredascheweg 103. Hij was zilveren jubilaris van de… 1 0 0 0 Never
Het graf is op 31 oktober 2004 geruimd 1 0 0 0 Never
Is 15 maanden geworden. 1 0 0 0 Never
Moet meergegevens hebben van het stamboom onderzoek 1 0 0 0 Never
Willem van Montfoort, heer van Lathum, 1413-1434 1 0 0 0 Never
Willem was bij het tweede huwelijk van Jurrie Zandbergen en Jentje Duivendans getuige bij het momber… 1 0 0 0 Never
crematie in besloten kring 1 0 0 0 Never
Wilm Jans 1 0 0 0 Never
Wolter Wolters kreeg de achternaam van zijn moeder mee 1 0 0 0 Never
Timmerman en Concierge bejaarden te huis 1 0 0 0 Never
Bij het huwelijk 1 kind gewettigd 0 1 0 0 Never
Momberts (Bij het huwelijk van 30-11-1742 )over de minderjarige kinderen waren: Jurrien sandbergen e… 0 1 0 0 Never
Dit is een zgn voorkind of er nu een andere vader of een andere moeder was weten ze niet maar droeg… 0 1 0 0 Never
Op het Lievestro onder Ruurlo 1 0 0 0 Never
Frederik van Lathum, 1311-1338 2 0 0 0 Never
Kopie van het trouwboekje gekregen van Dina Bolks Zandbergen (Kleindochter) en foto van Jan met doch… 0 1 0 0 Never
* In nov 1879 van Veldhuysen (bij Neuenhaus), op 3 febr. 1880 terug in Meppel. 1 0 0 0 Never
Erkend bij het huwelijk van de ouders 1 0 0 0 Never
Bij het huwelijk van Derk (ouders) aangenomen als de zijne 1 0 0 0 Never
uit dit huwelijk zijn 2 dochters geboren. 1 0 0 0 Never
Tel 0411-675634 1 0 0 0 Never
Had een bijnaam: "ap de griep" 1 0 0 0 Never
De drie kinderen, die voor het huwelijksdatum werden geboren, werden bij het opmaken van de huwlijks… 0 1 0 0 Never
2 uur oud 1 0 0 0 Never
Albertje is de dochter van Arent Zantbergen, fabrieksarbeider en Hendrikje Mulder, beiden wonende te… 1 0 0 0 Never
Aleid, vrouwe van Lathum, 1385-1386 1 0 0 0 Never
vlg het boek "Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zuthen staat ver… 1 0 0 0 Never
tGoet te Dymmingdael, op den Goye, in den kerspel van 1 0 0 0 Never
Kind van ongehuwde moeder 1 0 0 0 Never
Zie overlijdensadvertentie 1 0 0 0 Never
Zie trouwkaart 0 1 0 0 Never
Zie Foto Grafsteen 55 0 0 0 Never
Zie Foto Grfsteen 1 0 0 0 Never
Zie boek "Langs de grindweg"bladzijde 30 en 51 1 0 0 0 Never
Zie "Certificaat van goed gedrag" 1 0 0 0 Never
Foto van Cornelia en van het gezin Zandbergen gekregen van Fred Boer in Amsterdam. 0 1 0 0 Never
Gewettigd bij huwelijk 1 0 0 0 Never
In 1326 wordt Frederik van Lathum beleend met goederen te Didam en met de Nijenhoef te Heerde. Onzek… 1 0 0 0 Never
Arnold van Rheden, 1232-12?? 1 0 0 0 Never
en was tevens een aantal jaren wethouder in Hoogveen 1 0 0 0 Never
Nationale militie, 3e regiment infanterie, lichting 1855 1 0 0 0 Never
Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 764, fol. 295vso 1 0 0 0 Saturday, March 6, 2021 3:42 PM
Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 764, fol. 344vso-345 1 0 0 0 Saturday, March 6, 2021 3:43 PM
Oud-rechterlijk archief Landdrostambt Zutphen, nr. 765, fol. 180 1 0 0 0 Saturday, March 6, 2021 3:44 PM
Kees, Els en zijn vader en moeder zijn hier begin 1990 bij ons geweest 0 0 0 0 Tuesday, February 23, 2021 11:05 AM
Kees, Els en zijn vader en moeder zijn hier begin 1990 bij ons geweest 0 0 0 0 Tuesday, February 23, 2021 11:06 AM